ลีห์ตัน โอ ไบรอัน เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบริการจัดการแท้งค์น้ำมัน และเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ทศวรรษ   พวกเราทำงานผ่านทางเครือข่ายผู้ให้บริการทั่วโลก เพื่อเสนอการบริการเต็มรูปแบบสำหรับการปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการติดตั้ง

เรามีความชำนาญด้านการทดสอบ การทำความสะอาด และการดูแลรักษาแท้งค์น้ำมัน รวมถึงการฟื้นฟูเชื้อเพลิง บริษัทเราได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าผู้นำอุตสาหกรรมรายใหญ่ อาทิเช่น  ExxonMobil, Chevron, Caltex, BP, 7-Eleven  และ Sheetz.

บริการของเรา

ทดสอบแท้งค์น้ำมัน

เราสามารถตรวจสอบรอยรั่วในแท้งค์น้ำมัน เนื่องจาก หากไม่ได้รับการตรวจสอบอยากถูกวิธีและมีการรั่วไหล จะสามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

อ่านเพิ่มเติม >>

การทำความสะอาดแท้งค์น้ำมัน
และการฟื้นฟูเชื้อเพลิง

เราทำความสะอาดแท้งค์ เพื่อฟื้นฟู
ให้อยู่ในสภาพที่ดีดังเดิม

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดการคลังเชื้อเพลิง

เราติดตามความเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด  เพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อลดการสูญเสียเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม >>